Kasur

Shainooz Beauty Salon
Address: Khara Rd, Kasur
Hours: 12–8PM
Phone: 0320 4080025

Al Bahrain Beauty Parlour
Address: Kasur
Hours: 8AM–6PM
Phone: 0333 4927856

Hollywood beauty Parlour
Address: Kasur
Hours: 10AM–7PM
Phone: 0322 6601477

Shining Beauty Hair Saloon
Address: Khara Rd, Kasur
Hours: 9AM–10:30PM
Phone: 0323 6490561

Signora Parlour And Training Institute
Address: Kasur
Hours: 11AM–9PM
Phone: 0321 6599126

Arooj Beauty Parlour
Address: Khara Rd, Janaza Gah Chowk, Shah Inayat Colony, Kasur 55050

Al-Madina Fashion Beauty Parlour & Salon
Address: Raheem Bakhsh Rd, Shah Inayat Colony, Kasur 55050
Phone: 0321 6576958

Milan Beauty Parlour & Training Centre
Address: Shahrah-e-Liaquat Ali, Jinnah Colony, Kasur 55050

Beauty Hair Salon
Address: Nasim Hayat Rd, Abdul Shakoor Colony, Kasur 55050

US Beauty Parlour
Address: Kasur-Raiwind Rd, Chowk Khan Mahal Cinema, Minhas Colony, Kasur 55050

Kainat Beauty Parlour
Address: Tariq Colony, Kasur 55050

Aveda’s Beauty Parlour
Address: Khara Rd, Janaza Gah Chowk, Shah Inayat Colony, Kasur 55050

Nayab Beauty Parlour
Address: Kachehri Rd, Basti Gulab Shah, Kot Ghulam Mohammad Khan, Kasur 55050

Ideal Beauty Parlour
Address: Kot Molvi Abdul Qadir Rd, Kot Molvi Abdul Qadir, Kasur 55050

Unique Beauty Parlour & Training Centre
Address: Khara Rd, Kot Buddah, Kasur 55050